"Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady." - (WHO)

Mgr. Jana Sudová

LEKTOROVÁNÍ A PORADENSTVÍ

"Postupem času jsem si uvědomila, co je pro mne důležité a to je ZDRAVÍ. Většinou si to
každý z nás uvědomí, když už je pozdě. Myslím, že svého ZDRAVÍ bychom si měli vážit
a pečovat o něj. Oblast zdraví je nedílnou součástí našeho životního stylu – zdravého
životního stylu. V této oblasti preferuji bezpečnost a prevenci z hlediska znalostí a
dovedností v poskytování první pomoci a optimální stravování a pohyb."

Pilates pro začátečníky v ZŠ ulice Míru Rokycany 12.6.2017
Přes letní prázdniny si pravidelnými lekcemi dáme pauzu. Děkuji za přízeň a přeji všem krásné prosluněné léto! :-).Těším se na Vás od září 2017:-).
Kurzy a školení první pomoci 1.1.2017
Nabízíme kurzy a školení první pomoci (zdravovědy) v rámci pravidelných proškolování pro firmy, státní organizace, neziskové organizace, školy a školská zařízení ale i pro jednotlivce. /více/
Pilates pro začátečníky 1.9.2016
Od září 2016 pilates cvičíme každý čtvrtek od 16.00 - 17:00 hodin tělocvična ZŠ Rokycany, ulice Míru 64. Sraz před ZŠ. Rezervace NUTNÁ - pomocí SMS minimálně hodinu před začátkem. Těším se na Vás!
Akreditace MŠMT 20.6.2013
Naše vzdělávací instituce získala akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j.MŠMT-7323/2013-201).
Jedná se vzdělávací programy:
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Zdravotník zotavovacích akcí.