"Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady." - (WHO)

Mgr. Jana Sudová

LEKTOROVÁNÍ A PORADENSTVÍ

"Postupem času jsem si uvědomila, co je pro mne důležité a to je ZDRAVÍ. Většinou si to
každý z nás uvědomí, když už je pozdě. Myslím, že svého ZDRAVÍ bychom si měli vážit
a pečovat o něj. Oblast zdraví je nedílnou součástí našeho životního stylu – zdravého
životního stylu. V této oblasti preferuji bezpečnost a prevenci z hlediska znalostí a
dovedností v poskytování první pomoci a optimální stravování a pohyb."

PF 2017 21.12.2016
PF 2017
Pilates pro začátečníky 1.9.2016
Od září 2016 pilates cvičíme každý čtvrtek od 16.00 - 17:00 hodin tělocvična ZŠ Rokycany, ulice Míru 64. Sraz před ZŠ. Rezervace NUTNÁ - pomocí SMS minimálně hodinu před začátkem. Těším se na Vás!
Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 31.5.2015
V květnu 2015 proběhl kurz Zdravotník zotavovacích akcí, kterého se zúčastnilo 8 pedagogických pracovníků. Všichni úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku. Gratulujeme. /více/
STOB Rokycany 2015, 2016 27.2.2014
V roce 2015 a 2016 z důvodu malého zájmu nebude kurz otevřen. Možno využít nabídky kurzu v Plzni – Pohybové studio J&A, U Trati 33, Plzeň.
Závěr jarního kurzu STOB Rokycany 2014 28.6.2014
V roce 2014 zahájilo a úspěšně ukončilo kurz dalších 5 statečných žen, jejichž počáteční váha činila celkem 421,1 kg. Po 10-ti setkáních váha klesla na 394,8 kg. Tj. 26,3 kg váhového úbytku! Všem držím palce, aby v nastartování dále pokračovaly. Holky – hodně sil!
Závěr jarního kurzu STOB Rokycany 2013 24.6.2013
Kurz zahájilo 5 statečných, kdy počáteční váha všech zúčastněných činila 486,7 kg. Po 10-ti setkáních váha klesla na 453,2 kg. Tj. 33,5 kg váhového úbytku! V přepočtu na Body Mass Index - průměrná hodnota při zahájení: BMI 30,78 a při ukončení: BMI 28,76. Holky - děkuju!
Akreditace MŠMT 20.6.2013
Naše vzdělávací instituce získala akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j.MŠMT-7323/2013-201).
Jedná se vzdělávací programy:
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Zdravotník zotavovacích akcí.